Quickscan potentie voor restwarmte Pernis Effluent en Maasvlakte Electrolyser

18-03-2022
214 keer bekeken

Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van Shell Nederland, Evides Industriewater, Invest NL en Havenbedrijf Rotterdam onderzoek gedaan naar de inzet van restwarmte uit de industrie.

Laagwaardige restwarmte (warmte met een temperatuur van minder dan 100 °C) is vaak niet meer technisch of economisch interessant voor de industrie, maar kan interessant zijn voor de verwarming van de gebouwde omgeving via een warmtenet. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen om te verduurzamen en aardgasverbruik te verminderen in de gebouwde omgeving.

Om dit uit te zoeken heeft Royal HaskoningDHV Nederland een Quickscan gedaan. De twee warmtebronnen die in beschouwing genomen worden zijn:

  • Het effluent van een waterzuiveringsinstallatie (WZI) van Shell Pernis: een basislast bron die met behulp van een warmtepomp een constante aanvoer van warmte op voldoende temperatuur kan verzorgen. 
  • Koelwater van de toekomstige elektrolyser(s) op de Maasvlakte. Uitgaande van een productie profiel dat gebaseerd is op wind, is een sterk variërend warmteaanbod te verwachten.

De doelstelling van deze Quickscan is om op hoofdlijnen te onderzoeken of de restwarmte van de eerdergenoemde twee bronnen techno-economische haalbaar is in te zetten en of er belemmeringen zijn die doelmatige benutting van de warmte mogelijk verhinderen. De quickscan is uitgevoerd in 2 fasen.

De uitgebreide conclusie is in het rapport te lezen.

Download het rapport Quickscan potentie voor restwarmte Pernis Effluent en Maasvlakte Electrolyser

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen