Praktijk

Er gebeurt al veel in de aquathermiepraktijk. Bij ons zijn ruim 90 gerealiseerde aquathermieprojecten bekend. Op veel locaties in Nederland worden de mogelijkheden om aquathermie toe te passen onderzocht. Dat is mooi, want de ervaringen die daar worden opgedaan bieden inzichten voor andere projecten. NAT faciliteert het ophalen en delen van deze lessen uit de praktijk.

 

Aquathermie projectenkaart

In 2019 zijn de kengetallen van ruim 40 gerealiseerde aquathermieprojecten verzameld en weergegeven op een kaart. Het gaat om grote en kleine TEO-, TEA- en TED-projecten. De kaart wordt doorlopend bijgewerkt op basis van beschikbare informatie. Regelmatig worden nieuwe projecten toegevoegd. Zo creëren we een overzicht van de actuele praktijk in Nederland. Het overzicht helpt om best-practices, trends en vragen te signaleren en op de juiste plek te adresseren. Dit draagt bij aan het doel van de Green Deal Aquathermie om de waarde van aquathermie in de praktijk te bepalen. Het doel van de kaart is om te inspireren en kennis te delen. We willen graag een compleet beeld geven van alle gerealiseerde aquathermieprojecten in Nederland en ontvangen daarom graag informatie over projecten die nog niet op de projectenkaart zijn opgenomen.
 

Kennisdeling via Community of Practice

Onze Community of Practice (CoP) verbindt mensen die bezig zijn met aquathermie. In de CoP delen we kennis over specifieke onderwerpen over de toepassing van aquathermie. De kennis en vragen die voortkomen uit de CoP gebruiken we om de onderzoeksagenda aan te scherpen en te beantwoorden. Zo leren we aan de hand van praktijkvoorbeelden steeds meer over het grootschalig (maar ook kleinschalig) toepassen van aquathermie. De CoP deelt kennis via:

  • Fysieke bijeekomsten. Vaak bezoeken we een gerealiseerd project. Tijdens de bijeenkomsten ontmoet je collega’s die ook bezig zijn met de realisatie van aquathermie, je wisselt kennis en ervaringen uit en wordt geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen.
  • Webinars. Eén onderwerp staat centraal. Vaak koppelen we hiervoor een onderzoek aan een praktijkvoorbeeld. Het onderwerp wordt verdiepend uitgelegd en je kunt vragen stellen via de chat. 

Meer over de activiteiten van de Community of Practice
 

Aquathermie praktijkinitiatieven

Op ruim 120 plekken in Nederland wordt onderzocht of de toepassing van aquathermie kan bijdragen aan de verduurzaming van de warmtevraag. Sommige initiatieven staan aan de beginfase en hebben alleen het meer aan de rand van hun dorp geïdentificeerd als mogelijk bron, andere zijn al verder en weten goed wat haalbaar is en zijn nu aan de slag met het rondkrijgen van de businesscase. Meer over praktijkinitiatieven.
 

Aquathermieviewer

De aquathermieviewer brengt de potenties van warmte uit oppervlaktewater (TEO) en afvalwater (TEA) op regionaal en lokaal niveau gedetailleerd in beeld. Syntraal heeft de viewer in opdracht van Stowa gemaakt en maakte hiervoor gebruik van eigen data en data uit het programma WarmingUp. Meer over de aquathermieviewer.
 

Rekentool warmtepotentie waterzuiveringsinstallaties

Met de tool wordt nauwkeurig bepaald hoeveel warmte uitgekoppeld kan worden van het gezuiverde water uit een waterzuiveringsinstallatie. Op basis van gedetailleerdere afvoerhoeveelheden (op bijvoorbeeld minuut- of uur-basis) maakt deze rekentool arbeidsintensieve berekeningen overbodig en geeft het inzicht in het beschikbaar vermogen op elk moment van de dag. Meer over de rekentool.
 

Hoe werkt riothermie?

Dertig procent van de energie die het huis binnenkomt, verlaat het huis weer als warm water van bad, douche, wasmachine, spoelbak en dergelijke via de gootsteen. Hierdoor is het riool behoorlijk op temperatuur. Riothermie is het winnen van de warmte uit het rioolwater. Rioolwater wordt zo een milieubewuste warmtebron. Bekijk hier een animatie over riothermie.
 

Aquathermie in Europa - Aquathermal energy in Europe

Het Netwerk Aquathermie heeft een inventarisatie uitgevoerd van aquathermieprojecten in 12 Europese landen. Per land is gekeken naar hoe het huidige energiesysteem in elkaar zit, wat voor aquathermieprojecten er al zijn en bovenal, wat er te leren valt. De resultaten zijn beschreven in een rapport dat beschikbaar is in het Nederlands en in het Engels. Lees meer over dit onderzoek en download het rapport.
The Network Aquathermie (NAT) has made an inventory study of aquathermal projects in 12 European countries. For each country, we looked at how the current energy system works, what kind of aquathermal projects are already in place and, above all, what can be learned. The results are presented in a report that is available in Dutch and English. Read more about this research and download the report.
 

Video's aquathermie

Over praktijkinitiatieven aquathermie verschijnen steeds meer video's. Hieronder tref je een selectie aan.
Aquathermie in Drimmelen - Programma Aardgasvrije Wijken (YouTube)
Aquathermie in Utrecht - Unie van Waterschappen (YouTube)
Aquathermie installatie 5 havenlofts in de Nassauhaven te Rotterdam - Samen Duurzaam BV (YouTube)
Aquathermie uitgelegd  - Netwerk Aquathermie (Vimeo)
Delta Tech Challenge bij Nova College Beverwijk (november 2023)- Techport (YouTube)
Energie uit drinkwaterleidingen (TED, Vlaanderen, november 2023) - Vlario Kenniscentrum (YouTube)
Innovatieve warmte in Helmond - Metropoolregio Eindhoven - Frank Soons Ennatuurlijk (Vimeo)
Nieuwe energie in de Gildenwijk - gemeente Gorinchem (YouTube)
Slim Warmtenet Zandweerd Deventer Stroomt (YouTube)
TEA in zwembad De Veldkamp - Doe maar duurzaam (YouTube)
Warmte uit de Eem - Natuur en Milieufederatie Utrecht (YouTube)

Ook voorbeelden uit het buitenland krijgen hier een plek:
5e generatie warmtenet Magenta Businessparc Glasgow, Schotland (Interreg project)

Voor een uitleg over warmtepompen: Warmtepomp - Het Klokhuis (Schooltv) 
 

Animaties

Ook delen we graag een aantal animaties over aquathermie
Animatie aquathermie - gemeente Súdwest-Fryslân (YouTube)
Animatie Energie uit oppervlaktewater - HVC Groep (YouTube)
Animatie Aquathermie, doe je mee? - IF Technology (YouTube)
Animatie Warme samenwerking Delfland en Eneco (TEA) (YouTube)
 

Podcasts en radio

  • In september 2023 publiceerden Waterprof en Sprankkracht de podcastserie Transitiekracht. In vijf afleveringen spreken ze vijf koplopers van aquathermieprojecten. Ze willen ontdekken hoe je transities kunt versnellen en een inkijkje bieden in de drijfveren en struikelblokken van verschillende stakeholders. Beluister de podcast Transitiekracht
  • Op 9 februari 2022 zond Fryslândei FM een informatief uur uit over de ongekende mogelijkheden van aquathermie of zoals ze in Fryslân zeggen: ‘wetterwaarmte’. De uitzending op Fryslândei FM kun je nu terugkijken en -luisteren.
  • Op vrijdag 25 juni 2021 sprak Anna Neeltje de Boer op New Business Radio onder andere met Sietske Poepjes, gedeputeerde van de provincie Fryslan over aquathermie, de energietransitie, klimaatverandering en duurzaam leven. Het programma is terug te luisteren als podcast via alle bekende podcast platforms (onder meer Apple Podcasts en Spotify). Of luister de podcast via de website van New Business Radio
  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen