Organisatie

Het Netwerk Aquathermie stopt per 31 december 2023.
Met het einde van Netwerk Aquathermie stoppen ook de activiteiten van het netwerkbureau stopt ook het delen van informatie via deze website. De website wordt per eind 2023 ‘bevroren’. Er zullen dan geen nieuwe berichten meer worden geplaatst. Meer informatie over deze website en over de toekomstige ondersteuning van aquathermie.

Het Netwerk Aquathermie (NAT) is ontstaan vanuit de Green Deal Aquathermie en bestaat uit 22 partijen uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven die de Green Deal ondertekenden en 38 partners die de doelen van de Green Deal ondersteunen. 


NAT onderzoekt hoe de energiebron water optimaal kan worden benut voor de verwarming van gebouwen en woningen. Het doel is grootschalige toepassing van aquathermie om zo de warmtetransitie te versnellen. Het netwerk stimuleert nieuwe initiatieven, verzamelt kennisvragen, stelt een onderzoeksagenda samen en deelt de verzamelde kennis. NAT werkt samen met andere klimaatprogramma’s zoals Nationaal Programma Regionale Energiestrategieën (RES), Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW).
 

Netwerkbureau

Het netwerkbureau van NAT telt tien parttime medewerkers. Ze werken vanuit het kantoor van de Unie van Waterschappen in Den Haag aan het activeren het netwerk, ze zorgen voor kennisdeling en brengen kennis en praktijk bij elkaar.

 

Erik Kraaij
Programmamanager

 

Rishma Chedi
Programmaondersteuner

 

Henk Looijen
senior adviseur kennis en onderzoek

 

Treja Akkerman
senior adviseur communicatie

 

Ewout Hekhuizen
senior adviseur thermische energie uit drinkwater

 

André Struker
senior adviseur thermische energie uit drinkwater

 

Jeroen de Bruin
adviseur verbinding governance en financiering

 

Rowan Benning
adviseur verbinding praktijk

 

Maijke Huibers
communicatiemedewerker

 

Famke Leeuwe
verbinder netwerkactiviteiten

 

 

 

 
Cookie-instellingen