Netwerk Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming en koeling uit het Klimaatakkoord. 
Het Netwerk Aquathermie brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie.


Het Netwerk Aquathermie stopt per 31 december 2023.
Met het einde van Netwerk Aquathermie en daarmee de activiteiten van het netwerkbureau stopt ook het delen van informatie via deze website. De website wordt per eind 2023 ‘bevroren’. Er zullen dan geen nieuwe berichten meer worden geplaatst. Meer informatie over deze website en over de toekomstige ondersteuning van aquathermie.
 

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"194234"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Meer nieuws

Praktijk

Er zijn al 110 gerealiseerde projecten met aquathermie bekend. En op 140 locaties in Nederland worden de mogelijkheden om aquathermie toe te passen onderzocht. De ervaringen die daar worden opgedaan bieden inzichten voor andere projecten.

 

Meer Praktijk

 
 

 

Kansen voor aquathermie

In het Klimaatakkoord wordt de verwachte warmtevraag voor de gebouwde omgeving geschat op 333 petajoule (PJ) in 2030. CE Delft stelt in een analyse voor Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) dat het economisch potentieel van TEO uitkomt op 150 PJ, dat van TEA op 56 PJ en dat van TED op 4 tot 6 PJ per jaar.  Aquathermie kan daarmee voorzien in minstens de helft van de landelijke warmtevraag.
 

Community of Practice

Tijdens de bijeenkomsten van de Community of Practice van het Netwerk Aquathermie worden kennis en praktijkvoorbeelden van aquathermie met elkaar gedeeld. 
 

NAT: de kracht van het netwerk

NAT is een groeiend netwerk van partijen en partners uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven dat aquathermie verder brengt. 
 

Meertalige informatie

Af en toe krijgen we de vraag of we ook informatie over aquathermie in het Engels en Duits beschikbaar stellen. Hier komen we graag aan tegemoet.

 

Cookie-instellingen