Netwerk Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor duurzaam verwarmen en koelen met water. Het gaat om warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Aquathermie is één van de alternatieven voor duurzame verwarming uit het Klimaatakkoord.


Op 14 mei 2019 hebben twintig partijen de Green Deal Aquathermie ondertekend. Ruim twintig partners ondersteunen de doelen van de Green Deal. Deze brede coalitie groeit gestaag door. Het netwerk brengt de mogelijkheden in kaart om met aquathermie gebouwen te verwarmen en/of te koelen om zo een versnelling te brengen in de warmtetransitie. Deze website is bedoeld als platform van en voor partijen en partners van de Green Deal Aquathermie om kennis en praktijkervaringen op te halen en te delen, met elkaar in contact te komen en elkaar vragen te stellen.

Nieuws

 

{"tabBasic":{"type":"items","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"3","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-globe","topn":"4","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"194234"},"layout":{"template":"list","showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":false,"showImages":true,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer nieuws

Kalender

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"65","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-doc-text","topn":"5","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"190230"},"layout":{"showDescription":false,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"1","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":true,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

Meer evenementen

Praktijk

Er zijn al meer dan 50 gerealiseerde projecten met aquathermie bekend. En op 100 locaties in Nederland worden de mogelijkheden aquathermie toe te passen onderzocht. Dat is mooi, want de ervaringen die daar worden opgedaan bieden inzichten voor andere projecten.

Meer Praktijk

 

 

Kansen voor aquathermie

In het Klimaatakkoord wordt de verwachte warmtevraag voor de gebouwde omgeving geschat op 333 petajoule (PJ) in 2030. CE Delft stelt in een analyse voor Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (Stowa) dat het economisch potentieel van TEO uitkomt op 150 PJ, dat van TEA op 56 PJ en dat van TED op 4 tot 6 PJ per jaar.  Aquathermie kan daarmee voorzien in minstens de helft van de landelijke warmtevraag.
 

Community of Practice

Tijdens de bijeenkomsten van de Community of Practice van het Netwerk Aquathermie worden kennis en praktijkvoorbeelden van aquathermie met elkaar gedeeld. Wil je een uitnodiging ontvangen voor de Community of Practice? Laat dat dan even weten.
 

NAT: zwaan-kleef-aan / de kracht van het netwerk

NAT is een groeiend netwerk van partijen en partners uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven dat aquathermie verder brengt en de mogelijkheden verkent voor opname in de Regionale Energie Strategie (RES) en de Transitievisie Warmte van gemeenten. Ben je ook geïnteresseerd mee te doen? Neem dan contact op met ons.
 

Blijf op de hoogte

Op de website komt steeds meer informatie beschikbaar. Registreer jezelf zet de knop “Volgen” aan. Daarmee volg je de wijzigingen op de pagina’s die voor jou relevant zijn. Het belletje boven op elke pagina geeft jouw updates aan. Fijn als je ook anderen wilt attenderen op deze website!

Cookie-instellingen