TEO en P-verwijdering: Uitwerking maatschappelijke waardebepaling

20-09-2022
205 keer bekeken

Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) biedt op een aantal locaties kansen om fosfor (P) te verwijderen. Zo luidt de conclusie van dit onderzoek van STOWA naar de mogelijkheden om bij plaatsing van een TEO-installatie ook P-verwijderingstechnieken toe te passen.

In het voorjaar 2021 hebben STOWA en Waternet een Winnovatie challenge georganiseerd om ideeën te verzamelen voor de combinatie van TEO met P-verwijdering. TEO is sterk in opkomst als duurzame bron in de warmtetransitie. Fosfor is een van de belangrijke probleemstoffen voor het bereiken van een goede waterkwaliteit. Combinatie van een TEO-installatie met een voorziening die fosfor verwijdert kan bijdragen aan zowel de energietransitie als de waterkwaliteitsopgave.

De drie winnende ideeën, Biofree, Nutreact bioreactor en drijvende mosselbakken, zijn in dit rapport beoordeeld op 12 criteria. Behalve de effectiviteit van de P-verwijdering en kosten wogen aspecten als energieverbruik van de installatie, ruimtebeslag, afvalproductie en mogelijkheden tot hergebruik van het gewonnen fosfor, ook mee.

Vooral de Biofree en Nutreact lijken goed toepasbaar onder een breed scala aan omstandigheden met een aanzienlijke controleerbaarheid, maar tegen wat hogere kosten. Driehoeksmosselen zijn al eerder toegepast, maar hier zijn de voorwaarden voor een succesvolle toepassing stringenter.

Download het rapport TEO en P-verwijdering uitwerking maatschappelijke waardebepaling

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen