Kennis en ervaring gebundeld in ontwerphandreiking aquathermiesysteem

20-01-2022
791 keer bekeken

Om vooraf beter de aandachtspunten en risico’s in te schatten hebben experts een ontwerphandreiking gemaakt voor aquathermiesystemen. Een product van WarmingUP.

Steeds vaker worden aquathermie-systemen ingezet om gebouwen te verwarmen. Deze systemen oogsten thermische energie uit oppervlaktewater (TEO) en gebruiken daarmee het water als duurzame energiebron. Met de ontwerphandreiking kunnen ontwerpers, beheerders en installateurs komen tot een betrouwbaar en goed functionerend aquathermiesysteem voor nu en de lange termijn. In de laatste versie (december 2022) is de ontwerphandreiking bijgewerkt met de laatste inzichten over het ontwerp van aquathermiesystemen.

Uit ervaringen met bestaandeaquathermie projecten is gebleken dat er voldoende kennis moet zijn van de waterkwaliteit en de ecologie van het onttrekkende water om tot een goed ontwerp te komen. In de ontwerphandreiking is daarom extra aandacht geschonken aan de interactie tussen de waterkwaliteit en het ontwerp en onderhoud van het aquathermiesysteem.

Praktische tips en ervaringen bestaande aquathermiesystemen

Om tot een goed ontwerp te komen is deze ontwerphandreiking gebaseerd op beschikbare kennis van hydraulica, van gangbare onderdelen zoals pompen, filters en warmtewisselaars. Hierin zijn praktische tips opgenomen waar in het ontwerp rekening gehouden moet worden. Daarnaast zijn in deze ontwerphandreiking ervaringen met bestaande aquathermiesystemen gebundeld, zodat hiervan geleerd kan worden.

De (praktijk)kennis over TEO-systemen zal de komende jaren groeien. De experts raden aan  deze handreiking periodiek te herzien en de nieuwste kennis toe te voegen. 

De ontwerphandreiking is in 2021 ontwikkeld binnen het WarmingUP kennisprogramma werkpakket 3C, waar gekeken wordt naar de techniek, het ontwerp en de kosten van bestaande aquathermiesystemen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen