De Waal is een realistische duurzame warmtebron voor Nijmegen

21-12-2021
953 keer bekeken

Grootschalige aquathermie is een realistische optie voor Nijmegen om de stad in de toekomst voor een groot deel te voorzien van warmte, is de conclusie van onderzoekers bij Deltares.

Onderzocht is  wat er nodig is om een grootschalig aquathermiesysteem met een warmtenet te realiseren voor de bestaande bouw. Daarbij is onder andere gekeken of aquathermie de warmtevraag aan kan, of deze warmte in de ondergrond kan worden opgeslagen, en hoeveel ruimte hiervoor nodig is. Ook is er gekeken hoe een aquathemiesysteem eruit zou kunnen zien voor Nijmegen en of het uitvoerbaar is met bestaande technologie voor deze schaalgrootte.

Ronald Roosjen, expert aquathermie bij Deltares: “Het onderzoek laat zien dat er geen technische belemmeringen zijn voor een grote uitrol van aquathermie in Nijmegen èn dat de kosten, met optimaal gebruik van subsidiemogelijkheden, concurrerend lijken met die van andere duurzame warmtebronnen.” Hiermee zou aquathermie als een volwaardige optie meegenomen kunnen worden voor Nijmegen om hun duurzame warmteplan te realiseren.
 

Webinar Grootschalige aquathermie

Dit onderzoek van WarmingUp is op 16 november 2021 uitgebreid toegelicht in een NAT-webinar. Kijk dit webinar terug of download de presentaties en Q&A.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen