NEN publiceert rapport Standaarden voor Aquathermie

29-11-2023 267 keer bekeken

In opdracht van Netwerk Aquathermie (NAT) heeft Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) onderzoek gedaan naar standaarden rond het toepassen van aquathermie. Uit dit onderzoek komen dertien praktische aanbevelingen voor de ontwikkeling van zulke standaarden.

Het doel van deze aanbevelingen is handelingsperspectief bieden aan de verschillende belanghebbenden en zo bij te dragen aan meer vertrouwen in een bredere toepassing van aquathermie in Nederland.

De term ‘aquathermie’ wordt gebruikt als verzamelnaam voor het duurzaam verwarmen en koelen van de gebouwde omgeving met water. Hierbij gaat het om thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Deze techniek kan een essentiële rol spelen in de warmtetransitie door een alternatief te bieden voor het traditioneel verwarmen van gebouwen met aardgas. Omdat het nog een relatief nieuwe techniek is, is er nog veel in beweging en onzekerheid bij verschillende stakeholders. Dat maakt dat er lange doorlooptijden zijn voor projecten.
 

Kansenshortlist

Door middel van deskresearch, een enquête en een rondetafelsessie heeft NEN een gedragen shortlist met kansen voor standaardisatie opgesteld. Deze kansen zijn uitgewerkt tot praktische aanbevelingen, gecategoriseerd per thema: techniek, juridisch, financieel, impact op de omgeving, organisatie en stakeholders. De aanbevelingen zijn gericht op onder andere:

  • Het actief deelnemen aan normcommissies. In normcommissie zitten belanghebbenden van het desbetreffende onderwerp, zij vertegenwoordigen de belangen.  De normcommissie stelt normen op.  Een norm wordt op basis van consensus vastgesteld. 
  • Het aanpassen van bestaande standaarden. Bijvoorbeeld door aquathermie expliciet op te laten nemen in de NTA 8800 ‘Energieprestatie Gebouwen – Bepalingsmethode’
  • Het opstellen van nieuwe standaarden,  bijvoorbeeld voor Vergunningverlening voor Aquathermie.
  • Het delen van best practices.

Ten slotte is een prioritering gemaakt op basis van haalbaarheid, doorlooptijd en urgentie.

De ontwikkeling van gerichte standaarden voor toepassen van  aquathermie helpt om de enorme potentie van deze techniek te benutten. Met dit rapport van NEN hoopt NAT dat het toepassen van aquathermie gemakkelijker wordt en daarmee bijdraagt aan een versnelling van de warmtetransitie.
 

Meewerken aan standaarden?

Iedereen die interesse heeft om mee te werken aan de ontwikkeling van standaarden voor aquathermie kan zich tot 10 december bij ons melden. Vul hiervoor dit formulier in. NAT zorgt er vervolgens voor dat de contactgegevens van een ieder die zich meldt met de groep worden gedeeld.
 

Toelichting rapport tijdens webinar

Tijdens een webinar op 29 november 2023 hebben NAT en NEN de totstandkoming van het rapport Standaarden voor Aquathermie toegelicht, waarbij is ingegaan op de 13 aanbevelingen die erin zijn beschreven.

Cookie-instellingen