Submenu

Stakeholders: Gecombineerde rollen in de keten

Uitleg gecombineerde rollen in de keten.

Model

Kenmerken

Gescheiden rollen: bronhouder, producent, transporteur en leverancier

 • Er is duidelijk in beeld waar de onrendabele top ontstaat (zie thema Financiën).
 • Het risico bestaat dat een van de partijen in de knel komt door afspraken rond warmteprijzen of volumes. Het is belangrijk om de koppelingen goed te beheersen en opstapeling van risicopremies (hoge transferprices) te voorkomen.
 • Doordat iedere partner eigen risico’s zal verwerken in de prijs en eigen organisatiekosten maakt, kan dit model relatief duur uitpakken.
 • Driepartij-overeenkomsten zijn denkbaar om overzicht te houden op risico’s van het hele project.
 • Elk deel van de keten moet een haalbare businesscase hebben, eventueel met subsidie.

Gecombineerde rol van producent (eventueel ook met bronhouder) en leverancier

Gescheiden rol van transporteur

 • De risico’s zijn van productie tot levering afgedekt. Er is een klein risico dat een van de partijen klem komt te zitten, tenzij de transporteur volledig uit een variabele (volume)prijs wordt betaald.
 • De leverancier heeft grip op productiekosten en levering, en daardoor controle over alle prijs- en volumerisico’s.
 • De transporteur heeft een eigen businesscase en ontvangt een vaste of variabele vergoeding.
 • Er is duidelijk inzicht in een mogelijk onrendabele top voor transport. Eventueel kan subsidie voor dit onderdeel worden aangevraagd.

Gecombineerde rollen: integraal warmtebedrijf

 • Dit is een goede optie bij nieuw te ontwikkelen infrastructuur met geschikte warmtebronnen.
 • Dit is vaak de structuur bij gesloten warmtenetwerken waarop geen concurrentie van bronnen mogelijk is.
 • Doordat er geen concurrentie is, is dit ongunstig voor de prijs aan afnemers.
 • Onderlinge verdeling van kosten is mogelijk voor minder en meer rendabele onderdelen van het netwerk.
 • Er is geen opstapeling van risicopremies (transferpricing).


Wet collectieve warmtevoorziening

Er komt een nieuwe wet voor de warmtevoorziening: de Wet collectieve warmtevoorziening (Wcw) (zie thema Juridisch). Deze wet gaat bepalen dat er voor het warmtenet minimaal 50% plus één aandeel publiek eigendom moet zijn (óf doorslaggevend zeggenschap vanuit een publieke partij). De wet is nog niet geldig. Als de wet in werking treedt, komt er een overgangsperiode van 7 jaar. Privaat eigendom is in die periode nog mogelijk. Daarna zullen warmtenetten grotendeels publiek eigendom zijn. Dit betekent dat een of meerdere publieke partijen van een integraal warmtebedrijf (derde model in bovenstaande tabel) minimaal 50% van de aandelen in handen hebben. Bij een gesplitste keten (eerste en tweede model in de tabel) moet het warmtenetbedrijf (transport en distributie) voor minimaal 50% in publieke handen zijn.

Afbeeldingen

Cookie-instellingen