Overzicht praktijk aquathermie

NAT inventariseert lopende en gerealiseerde initiatieven aquathermie. Zo creëren we een overzicht van de actuele praktijk in Nederland. Het overzicht helpt om best-practices, trends en vragen te signaleren en (vervolgstap) te adresseren. Dit draagt bij aan het doel van de Green Deal Aquathermie om de waarde van aquathermie in de praktijk te bepalen. 
 

Het overzicht

Dit overzicht is een momentopname van een doorlopende inventarisatie van praktijkinitiatieven aquathermie in Nederland. Het geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld. Let op! Het is een document in doorlopende ontwikkeling.

De inventarisatielijst is een product van NAT en is gericht op de volgende doelen:

  • Overzicht van en inzicht bieden in de praktijk van aquathermie in Nederland, van verkenningen tot daadwerkelijk gerealiseerde projecten.
  • Leren uit de praktijk: welke ervaringen zijn opgedaan met voorbeeldprojecten en welke kennisvragen die onderzoek nodig hebben komen hieruit naar voren.
  • Kansrijke (pilot)projecten herkennen, aanjagen en, waar mogelijk, op proces ondersteunen richting realisatie.

Voor vragen, aanvullingen en/of correcties op het overzicht kun je contact opnemen met NAT.

 

  • Your searchquery didn't return any results.