Kansen voor nieuwe initiatieven

Inventarisatie proeftuinaanvragen aquathermie 2e ronde Programma Aardgasvrije Wijken

De inschrijving voor de tweede ronde proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) is geopend. In de eerste ronde, in 2018, is het programma gestart met 27 proeftuinen, waaronder 2 proeftuinen aquathermie (Katwijk en Drimmelen). De tweede ronde biedt een prachtige kans aquathermie goed op de kaart te zetten. Met nieuwe proeftuinen aquathermie kunnen we namelijk nog meer leren, deze kennis delen en zo bijdragen aan de doelen van de Green Deal Aquathermie.

Netwerk Aquathermie wil graag ondersteunen in het bereiken van kwalitatief goede proeftuinaanvragen met aquathermie. Is uw organisatie voornemens een proeftuinaanvraag met aquathermie in te dienen? Neem dan contact met ons op. Dit kan via ons contactformulier of telefonisch via: 070-3519842.  

Het Programma Aardgasvrije Wijken is een samenwerking van de Rijksoverheid, VNG, Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen en heeft als doel om het vliegwiel op gang krijgen om steeds meer wijken aardgasvrij te maken. Met dit programma wil het kabinet de komende jaren samen met gemeenten 100 wijken in Nederland aardgasvrij maken. Dit doet PAW door proeftuinen te selecteren en (financieel) te ondersteunen, door kennis te delen en door mensen bij elkaar te brengen.

 

  • Your searchquery didn't return any results.