Standaarden voor aquathermie gunstig voor gemeenten

27-01-2022
1679 keer bekeken

Netwerk Aquathermie (NAT) en NEN (Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut) bekijken samen of er een analyse kan worden uitgevoerd naar welke standaarden voor aquathermie er al zijn. We kijken speciaal naar standaarden die aansluiten bij de behoefte en het werkveld van aquathermie.

Voor aquathermie is de afgelopen drie jaar, gedurende de looptijd van de Green Deal Aquathermie, heel veel kennis ontwikkeld. Die kennis moet vanaf nu steeds meer toegepast worden. Met het gereedkomen van de Transitievisies Warmte bij de gemeenten breekt een periode van realiseren aan. Afspraken, zoals in de vorm van NEN-standaarden aquathermie, kunnen helpen de realisatiefase vlot te laten verlopen, want gemeenten hoeven dan niet ieder voor zich het wiel uit te vinden.
 

NEN is meer dan stekkers

Veel mensen denken bij de NEN snel aan normen en technische standaarden voor bijvoorbeeld stekkers. Maar ook op het gebied van procesbeschrijvingen of afspraken heeft NEN ervaring. NEN brengt experts van alle verschillende belanghebbende partijen bij elkaar, en helpt hen tot afspraken te komen. Bij een nieuwe techniek, zoals aquathermie in de warmtetransitie, is het voor alle partijen belangrijk dat duidelijk wordt op welke manier en onder welke voorwaarden de techniek in bestaande systemen en infrastructuur kan worden toegepast. NEN zorgt dat alle partijen daaraan kunnen bijdragen. Meer over NEN en de energietransitie.
 

Standaarden mogelijk voor techniek, governance, financiering en juridische zaken

Op 20 januari werd in een bijeenkomst in enkele presentaties getoond dat op verschillende vlakken kennis is ontwikkeld waar een standaard uit voort kan vloeien. Op de thema’s Techniek, Governance, Financiering en Juridisch is vervolgens ingezoomd om te zien of er behoefte is aan standaarden en op welke vlakken precies. De behoefte bleek breed aanwezig bij de genodigden van overheid, kennispartijen en markt. De belangrijkste uitkomst is dat NAT en NEN samen kijken of er een analyse kan worden uitgevoerd naar welke standaarden er al zijn die aansluiten bij de behoefte en werkveld van aquathermie. Daarnaast gaan NAT en NEN samen met het Netwerk – en daarbuiten – inventariseren aan welke standaarden behoefte is om aquathermie breder toe te passen.
 

Downloads

Tijdens de sessie zijn verschillende presentaties gegeven en is een viertal thema's bediscussieerd. We delen  de presentaties en het verslag van de kennissessie graag.
 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen