ZES aquathermieprojecten bij derde ronde proeftuinen 

10-03-2022 1314 keer bekeken

De gemeenten Almelo, De Bilt, Eindhoven, Leeuwarden, Sûdwest Fryslân (Heeg) en Vlissingen gaan met proeftuinsubsidie van het Programma Aardgasvrije Wijken aan de slag om aquathermie in de wijk te realiseren. Een mooie kans voor grootschaliger toepassing van aquathermie!

Van de 47 ingediende aanvragen krijgen 14 gemeenten subsidie in de derde ronde proeftuinen van het Programma Aardgasvrije wijken, waarvan dus zes met aquathermie. Een hele mooie score voor deze duurzame bron en een mooie kans voor grootschaliger toepassing! Bij de selectie van de proeftuinen heeft Minister de Jonge vooral gelet op het draagvlak onder de bewoners, de uitvoeringsgereedheid van de plannen en de mogelijkheden om op te schalen. 
 

Steeds meer aquathermie

Veel gemeenten zetten met een stapsgewijze aanpak in op isolatie en hybride warmtepompen als tussenoplossing naar aardgasvrij verwarmen. De gemeenten die met hun aanpak direct naar aardgasvrij gaan, doen dat vooral met lage temperatuur warmtenetten, vaak op basis van aquathermie. Bijna de helft van de geselecteerde proeftuinen kiest voor aquathermie. Dit past in het beeld dat steeds meer gemeenten deze duurzame bron inzetten als alternatief voor aardgas.
 

“Energie spat van de aanvragen af”

Meindert Smallenbroek, stuurgroepvoorzitter van het Netwerk Aquathermie (NAT) en algemeen directeur van de Unie van Waterschappen: “Wat vooral opvalt in de aanvragen met aquathermie is het enthousiasme van de verschillende partijen over de samenwerking. De energie spat al van de aanvragen af. Bewoners zetten samen met de gemeente en het waterschap de schouders eronder en grijpen de proeftuin aan om naast de warmtetransitie ook te werken aan het versterken van het wijkgevoel. Dat is mooi aan deze techniek, naast dat het simpelweg maakt dat je minder elektriciteit nodig hebt om je huis te verwarmen als je van het gas af gaat”.
 

Financiering warmtenetten

Voor het klimaatakkoord berekende CE Delft dat aquathermie kan voorzien in circa 40 procent van de warmtevraag. Sindsdien zijn waterschappen en Rijkswaterstaat zeer betrokken bij het ontsluiten van deze warmtebron. De techniek is zeker niet nieuw; er wordt al tientallen jaren gebruik gemaakt van aquathermie. De uitdaging ligt met name in de financiering van de benodigde infrastructuur zoals de warmtenetten. 
Erik Kraaij, programmamanager van het Netwerk Aquathermie: “Ook op het komende NAT Festival (ter gelegenheid van het einde van de Green Deal Aquathermie) zullen we hier aandacht voor vragen: ‘hoe financieren we de warmtetransitie?’ Deze vraag is met name relevant voor de benodigde opschaling naar grote aquathermieprojecten.”
 

Proeftuinen met aquathermie

De eerste ronde kregen Katwijk en Drimmelen subsidie toegekend voor projecten met aquathermie. In de tweede ronde kwamen de zes gemeenten Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Deventer, Doesburg en Venlo erbij. Deze derde ronde met weer zes gemeenten met aquathermieprojecten brengt het totaal op 14 proeftuinen met aquathermie. In deze laatste ronde proeftuinsubsidie gaan de gemeenten Almelo, Leeuwarden, Sûdwest Fryslân (Warm Heeg) en Vlissingen woningen verduurzamen met thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), de gemeenten De Bilt, Eindhoven, gaan aan de slag met thermische energie uit afvalwater (TEA). Een mooi uitgangspunt om grootschalige toepassing van aquathermie te realiseren en zo wijken en buurten aardgasvrij te maken.
 

Programma aardgasvrije wijken

In het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) werken het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen om gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk te ondersteunen in de aardgasvrije opgave.
Dit draagt bij aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord om 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen in de periode tot en met 2030. Het doel van het programma is om te leren op welke manier het aardgasvrij maken van wijken kan worden ingericht en opgeschaald. Binnen het PAW worden uiteindelijk naar verwachting circa 50.000 woningen en andere gebouwen verduurzaamd.

Nieuwsbericht Programma aardgasvrije Wijken
Warm Heeg
 

Cookie-instellingen