Samen Werken aan Aquathermie - bestuurlijke bijeenkomst

09-12-2019 970 keer bekeken

Begin

22-01-2020 om 09:30

Einde

22-01-2020 om 13:00
Overlay sluiten

Repeterende afspraak!

Wil je de gekozen optie voor alle repeterende afspraken doorvoeren of alleen voor deze afspraak?

Een momentje...

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

Molen De Ster, Molenpark 3 in Utrecht

Aquathermie is onmisbaar voor de energietransitie. We gaan in gesprek én debat over hoe de samenwerking tot stand kan komen. Met medewerking van dagvoorzitter Pieter van Geel en wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht.Netwerk Aquathermie organiseert

Bestuurlijke bijeenkomst ‘Samen Werken aan Aquathermie’
Aquathermie is onmisbaar voor de energietransitie. Hoe pakken we het samen aan?
In 2050 aardgasvrij zijn, samen gaan we dat doen. Maar hoe? Aquathermie kan in potentie meer dan 50% van de gebouwde omgeving voorzien van warmte.

  • In deze bestuurlijke bijeenkomst gaan we, onder leiding van Pieter van Geel als dagvoorzitter, in gesprek én debat over hoe de samenwerking tot stand kan komen, wie daarvoor nodig is en waar de hobbels zitten. Soms prikkelend, soms scherp, maar steeds gericht op de toekomst waarin aquathermie een belangrijke rol speelt in de energietransitie.
  • Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht neemt ons als gastspreker mee in haar visie op samenwerking om ambities, met name bij bestaande bouw, waar te maken.

NAT verwelkomt graag bestuurders om hun visie, ervaring, vragen en dilemma’s te delen met de andere partners in deze grote opgave van de energietransitie. We hebben elkaar nodig om de potentie van aquathermie waar te maken. Van praten naar doen, we gaan aan de slag! 
Ben je bestuurder? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst!


Programma

09.30 - 10.00 Inloop
10.00 - 12.00 Programma Samen Werken aan Aquathermie
12.00 - 13.00 Netwerklunch

1. Opening door Pieter van Geel, dagvoorzitter

2. Presentatie bevindingen verkenning bestuurlijke startpositie
Erik van Lith, RoyalHaskoningDHV, geeft een toelichting op de verkenning die hij heeft uitgevoerd t.a.v. de bestuurlijke startpositie. Erik presenteert zijn ‘foto’ van het speelveld, mede op basis van de interviews met stakeholders die hij heeft gevoerd, en vraagt om een spiegel vanuit de genodigden.

3. Van plan naar uitvoering
Vanuit het klimaatakkoord is de regie op de transitie naar aardgasvrij sterk bij de gemeente neergelegd. Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht neemt ons mee in haar visie op samenwerking om ambities op het gebied van duurzame energie en aquathermie, met name bij bestaande bouw, waar te maken. Aspecten die aan de orde komen zijn: de rol(len) van de gemeente, het betrekken van belanghebbenden/burgers, en valkuilen voor daadwerkelijke realisatie.

4. Pauze

5. Rondetafelgesprek over lokale samenwerking 
De energietransitie vindt plaats op lokaal niveau, daar liggen de grootste uitdagingen op het gebied van samenwerking. In een rondetafelgesprek verkennen we de kansen, hobbels, randvoorwaarden en condities. Wat gaat al goed, en waar moeten we een been bij trekken? Hoe gaan we concreet tot uitvoering komen, en wat én wie is daarvoor nodig? We richten ons voornamelijk op de bestaande bouw, daar zijn de uitdagingen het grootst. Maar wat kunnen we leren van nieuwbouw? Ook spreken we over financierbaarheid, maatschappelijke business case en het creëren van draagvlak. Dit alles vanuit de blik van de praktijk. Om van praten naar doen te gaan, hebben we elkaar nodig. Als bestuurders bent u aan zet.

6. Wrap up: samenvatting met een beeld over samenwerking, rollen, randvoorwaarden, afspraken en vervolgstappen.

7. Afsluiting door de dagvoorzitter en aansluitend netwerklunch

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.